Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 • Wij danken u voor de aanvraag voor hulp bij het plaatsen van grote ramen – glazen.
 • Om de montage goed te laten verlopen, laten wij U volgende voorwaarden geworden aan dewelke wij ons materiaal ter beschikking stellen.
 • Er is een vaste prijs voor het gebruik van het gereedschap vrachtwagen-kraantje-zuiger ( na aanvraag).
 • De werkuren worden gerekend vanaf de aankomst op de 1ste werf tot het vertrek op de laatste werf.
 • De km–vergoeding wordt verrekend vanaf vertrek Sint-Pieters-Leeuw tot aankomst in Sint-Pieters-Leeuw.
 • U bent zelf verantwoordelijk dat de door U gevraagde werken door onze toestellen en materiaal kunnen worden uitgevoerd. (de gewichten staan op de website jvo-plaatsingglas.be of zijn verkrijgbaar op aanvraag.
 • Gelieve ermee rekening te houden dat de compactkraan en vrachtwagen enkel over een vlakke en vaste ondergrond kunnen rijden. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan het glas, aan de omgevingselementen en/of de personen tijdens de montage.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan regen – of andere putten –buizen of andere kabels. Dit moet gemeld worden voor plaatsing van de kranen.
 • U wordt geacht om over een voldoende verzekeringsdekking te beschikken.
 • Onze bestuurder werkt volledig volgens uw instructies en onder uw verantwoordelijkheid samen met u of uw personeel.
 • Eventuele wachttijden van uw medewerkers kunnen ons niet ten laste worden gelegd.
 • U bent verplicht de nodige formaliteiten te vervullen betreffende vergunningen, aanbrengen van de nodige signalisaties indien de compactkraan en / of vrachtwagen met kraan en/of aanhangwagen moet geplaatst worden, hetzij op de stoep, openbare weg, of waar het verkeer hinder zou ondervinden en / of belemmerd worden.
 • Eventuele boetes worden altijd doorgerekend.
 • Voor glazen van meer dan 400 kg staan de glaslatten het best langs buiten of worden deze best geplaatst met het glas in het kader.
 • Het annuleren van de aangevraagde opdracht moet zeker 3 dagen voor dag van aanvang van de werken gebeuren, zoniet wordt het start/ bedrag aangerekend.
 • Er kan geen glas vervoerd worden.